Adventní koncerty

13. 12. 2018, 18 hod, Kostel sv. Mořice, Olomouc
17. 12. 2018, 18 hod, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie, Opava