Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Ředitel

Církevní konzervatoře Německého řádu

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

Obory 82-45-P/01 Zpěv, 82-44-P/01 Hudba, se zaměřením na:

  • Hra na varhany, klavír, cembalo
  • Trojobor církevní hudba, Řízení sboru
  • Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru
  • Hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku,
    pozoun

Studijní forma vzdělávání: denní, kombinovaná

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky. Rozpis talentových zkoušek najdete v přiloženém dokumentu.