Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Rozhodnutí o výsledném pořadí uchazečů o přijetí do 1. ročníku Církevní konzervatoře Německého řádu pro školní rok 2019/2020 naleznete v přiloženém souboru