Aktuality

Slavná mše svatá arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky - účinkování studentů a pedagogů CKO

V neděli 16.10. 2011 v 09:30 účinkovali studenti CKO spolu s pedagogy L. Kubenkou a J. Šikulou na slavné mši svaté arcibiskupa pražského Mons. D. Duky v kostele svatého Václava v Ostravě u příležitosti 15. výročí Ostravsko-opavské diecéze. Mši svatou vysílala v přímém přenosu TV Noe.

Biřmování velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 14. 10. 2011 v 11 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT za přítomnosti spirituála školy P. ThLic. Jana Marii Hnátka OT a matky představené Česko-Slovenské provincie řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT svátost biřmování sedmi studentům a pedagožce CKO. Na slavnosti se podíleli svým hudebním účinkováním studenti CKO pod vedením pedagogů Lukáše Kubenky a Jiřího Šikuly. Po boh... Celá aktualita »

Mše svatá - 29.9.2011

Ve čtvrtek 29.9.2011 proběhla v kapli sv. Kříže v 19:30 mše svatá pro řádové sestry z Pasova. Účinkovali studenti a pedagogové konzervatoře.

Dívčí sbor CKO, sbormistr Jiří Šikula - Bezručova Opava 2011, Gustav Holst: Planety

Ve středu 14.9.2011 v 19:00 hodin na festivalu Bezručova Opava 2011 ve Slezském divadle v Opavě spoluúčinkoval Dívčí sbor CKO s Janáčkovou filharmonií (sbormistr Jiří Šikula) v díle Gustava Holsta: Planety.

Cena "Díky!" - koncert pedagogů CKO

V pondělí 20. června 2011 v 17.30 proběhl v rámci předávání Ceny "Díky!" koncert pedagogů CKO. V koncertní aule školy na Beethovenově ulici v Opavě zazněla především pěvecká a varhanní díla.

Přímý přenos mše svaté - 5. výročí TV Noe

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava účinkovali v neděli 29. 5. 2011 v 10.30 na mši svaté k 5. výročí TV Noe. Mše svatá se konala v kostele sv. Václava v Ostravě.

Koncert pro sbor Českobratrské církve evangelické v Opavě

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava účinkovali v úterý 14. 6. 2011 v 18.00 na koncertě pro Českobratrský evangelický sbor v Opavě.

Koncert barokní hudby a přednáška o hudbě v Praze v 1. polovině 18. století

Opavu navštívil dne 7. června 2011, na pozvání opavské konzervatoře, kapelník, varhaník, cembalista a badatel v oblasti staré hudby, Robert Hugo, v rámci cyklu Významné hudební osobnosti. Jedná se o nově vzniklý cyklus konzervatoře, jehož cílem je přivést do Opavy respektované české i evropské hudební osobnosti. První z řady byla litevská cembalistka a varhanice Giedré Lukšaité-Mrázková. Jelikož její koncert a následně i přednáška vzbudily u opavské hudbymilovné veřejnosti značný ohlas, rozhodl... Celá aktualita »

Kostel sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí - Franz Liszt: Via Crucis

Ve středu 8. června 2011 v 18:30 koncertně provedli studenti a pedagogové CKO ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Hradci nad Moravicí duchovní dílo Franze Liszta s názvem Via Crucis.

Klavírní recitál Marka Keprta

Církevní konnzervatoř Opava pořádala v pondělí 9. 5. 2011 v 18.00 v aule konzervatoře, Beethovenova 1, Opava, klavírní recitál Marka Keprta, pedagoga Církevní konzervatoře Opava, s názvem: "Průsvitnosti". V programu zazněla díla J. S. Bacha, W. A. Mozarta, F. Chopina, R. Schumanna, A. N. Skrjabina a M. Keprta.

Benefiční koncert CKO pro Biskupské gymnázium v Ostravě

Ve středu 4. 5. 2011 v 18.00 účinkovali studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava na benefičním koncertě ve propěch Biskupského gymnázia v Ostravě. Koncert barokní duchovní hudby se uskutečnil v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově.

Klavírní koncert studentů k výročí Franze Liszta

V úterý 3. 5. 2011 v 18.00 se v aule CKO na Beethovenově ulici v Opavě uskutečnil koncert studentů klavírního oddělení CKO k letošnímu dvoustému lisztovskému výročí.

Absolventské koncerty

Církevní konzervatoř Opava i letos pořádala ABSOLVENTSKÉ KONCERTY. První z nich se uskutečnil ve čtvrtek 7. 4. 2011 v 18 hodin ve Sněmovním sále Minoritského kláštera v Opavě a představili se v něm Monika Juchnová (sólový zpěv) a Tomáš Kočan (sólový zpěv) za doprovodu Souboru barokní hudby Hof-Musici pod vedením Ondřeje Macka a také za klavírního doprovodu pedagogů konzervatoře. Oba absolventi studují v pěvecké třídě MgA. Zdeňka Kapla. Následoval hned v úterý 12. 4. 2011 ... Celá aktualita »

FRANZ LISZT: VIA CRUCIS

Církevní konzervatoř Opava získala grant na pořádání postního koncertu duchovní hudby, provedení díla Via Crucis od Franze Liszta pod záštitou primátora Statutárního města Opavy v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Na přípravě koncertu se podíleli studenti a pedagogové Církevní konzervatoře. Termínem konání této duchovní a umělecké akce bylo pondělí 18. 4. 2011 v 18.00 v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

1. ročník Přehlídky varhaníků českých konzervatoří

Ve dnech 22. a 23. března 2011 (úterý a středa) se v opavské Knihovně Petra Bezruče konal 1. ročník Přehlídky varhaníků českých konzervatoří. Přihlásili se studenti a pedagogové konzervatoří z Prahy, Brna, Ostravy, Českých Budějovic, Pardubic, Kroměříže, Olomouce a samozřejmě z Opavy. V příštím roce se Přehlídka bude konat v Olomouci.