Aktuality

Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014-2015 v Církevní konzervatoři Opava začalo mší svatou slavenou velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT, spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT a dalšími kněžími v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě za přítomnosti představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT. Hudební část liturgie ztvárnili studenti a pedagogové CKO. Velmistr i představená ... Celá aktualita »

Uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera - Rosettiho

Církevní konzervatoř Opava připravila na červen mimořádný koncert. Produkci CKO se podařilo navázat spolupráci s prestižním českým souborem, zaměřeným na interpretaci staré hudby, Collegiem 1704, v jehož čele stojí dirigent Václav Luks, kterého konzervatoř získala pro realizaci zapomenutého oratoria Františka Antonína Rösslera - Rosettiho Der Sterbende Jesus. CKO ve spolupráci s Václavem Luksem a Collegiem 1704 uvedli toto oratorium v Opavě ve čtvrtek 26. června 2014 v 18 hodin. Místo konání ko... Celá aktualita »

Koncert studentů pěveckého oddělení

Ve čtvrtek 5. června 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Pěvecký koncert studentů pátého ročníku. První letošní koncert studentů pěveckého oddělení proběhl ve čtvrtek 3. dubna 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě.

Biřmování velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 16. května 2014 v 10 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT za přítomnosti spirituála školy P. Dr. Štefana Bednára OT a matky představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT svátost biřmování studentům CKO. Na slavnosti se svým hudebním účinkováním podíleli studenti CKO pod vedením pedagogů Lukáše Kubenky a Jiřího Šikuly. Po bohoslužbě následovala ... Celá aktualita »

Koncert oddělení řízení sboru

V pondělí 12. května 2014 v 18 hodin proběhl v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici 1 v Opavě Koncert oddělení řízení sboru CKO. V podání pěveckých sborů školy a pod vedením studentů oddělení řízení sboru zazněla díla barokní, romantické a soudobé sborové literatury.

Absolventské koncerty 2014

Letošní veřejné absolventské koncerty v CKO: 7. 4. 2014, 18. hodin, Aula CKO - Absolventský koncert Venduly Huškové a Jany Kempové - zpěv, 24. 4. 2014, 18 hodin, KPB - Absolventský koncert Markéty Komarové - hra na klavír a Jana Honka - zpěv, 28. 4. 2014, 18 hodin, Aula CKO - Absolventský koncert Aleny Juřenové - hra na klavír, 6. 5. 2014, 18 hodin, Aula CKO - Absolventský koncert Markéty Zahnašové - zpěv a Ivety Růžičkové - hra na klavír, 7. 5. 2014, 18 hodin, KPB - Absolventský konce... Celá aktualita »

Otevření výstavy Slezského zemského muzea

Ve středu 30. dubna ve 13:30 hodin vystoupili studenti a pedagogové CKO na otevření výstavy Slezského zemského muzea s názvem "Země a její muzeum" v kostele sv. Václava v Opavě. Zazněla díla autorů spjatých se Slezskem.

Koncert studentů klavírního oddělení

V úterý 15. dubna 2014 v 18:00 hodin pořádala CKO v Aule školy na Beethovenově ul. č. 1 v Opavě koncert studentů klavírního oddělení. V programu zazněla především díla romantických a moderních autorů.

Varhanní přehlídka konzervatoří ČR

V úterý a ve středu 8. až 10. 4. 2014 se studenti CKO Anežka Lukšová a Václav Stoklasa zúčastnili 4. ročníku Varhanní přehlídky konzervatoří ČR na Konzervatoři v Ostravě. I tento ročník zaznamenával Český rozhlas Vltava. První ročník Varhanní přehlídky pořádala Církevní konzervatoř Opava v roce 2011 ve varhanním sálu opavské Knihovny Petra Bezruče, druhý se konal ve chrámu sv. Mořice v Olomouci a třetí ročník v Konzervatoři Pardubice. Více informací o Varhanní přehlídce naleznete na: http://kon... Celá aktualita »

Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 18 hodin se na půdě Auly CKO na Beethovenově ul. 1 v Opavě odehrál Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO.

Varhanní koncert studentů

Varhanní koncert studentů CKO proběhl ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 17 hodin v Sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Zazněly skladby romantických i moderních autorů. Podrobný program v příloze. Celá aktualita »

Máme rádi baroko 2014

V průběhu čtvrtka 13. března 2014 od 9.00 až do pozdních odpoledních hodin se na půdě Církevní konzervatoře Opava ve spolupráci se ZUŠ Háj ve Slezsku odehrál sedmý ročník přehlídky "Máme rádo baroko". Zúčastnili se jej mladí hudebníci a jejich pedagogové z mnoha hudebních škol České republiky. Přihlásit na osmý ročník se můžete e-mailem (zus.haj@volny.cz) do 31. 1. 2015. V dopise nebo příloze uveďte jméno žáka či členů souboru, jeho datum narození či průměrný věk, nástrojové obsazení, jméno ... Celá aktualita »

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky školy Ing. Evy Bláhové

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky a zakladatelky školy Ing. Evy Bláhové proběhl ve čtvrtek 6. března 2014 ve 13 hodin v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě. Ing. Eva Bláhová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu Pozemního stavitelství a architektury, v letech 1976 až 1979 na Univerzitě Palackého v Olomouci postgraduální pedagogické studium. Působila jako pedagog na střední průmyslové škole stavební. Po roce 1989 začala sp... Celá aktualita »

Interpretační kurz a klavírní recitál Ivo Kahánka

Ve čtvrtek 27. února 2014 v 9 a v 18 hodin proběhl v aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě interpretační kurz a klavírní recitál renomovaného klavíristy a pedagoga Ivo Kahánka.

10. reprezentační ples školy

Církevní konzervatoř Opava pořádala Desátý REPREZENTAČNÍ PLES v sobotu 25. ledna 2014 od 19 hodin v prostorách konzervatoře, ul. Beethovenova 1, Opava.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava