Aktuality

Otevření výstavy Slezského zemského muzea

Ve středu 30. dubna ve 13:30 hodin vystoupili studenti a pedagogové CKO na otevření výstavy Slezského zemského muzea s názvem "Země a její muzeum" v kostele sv. Václava v Opavě. Zazněla díla autorů spjatých se Slezskem.

Koncert studentů klavírního oddělení

V úterý 15. dubna 2014 v 18:00 hodin pořádala CKO v Aule školy na Beethovenově ul. č. 1 v Opavě koncert studentů klavírního oddělení. V programu zazněla především díla romantických a moderních autorů.

Varhanní přehlídka konzervatoří ČR

V úterý a ve středu 8. až 10. 4. 2014 se studenti CKO Anežka Lukšová a Václav Stoklasa zúčastnili 4. ročníku Varhanní přehlídky konzervatoří ČR na Konzervatoři v Ostravě. I tento ročník zaznamenával Český rozhlas Vltava. První ročník Varhanní přehlídky pořádala Církevní konzervatoř Opava v roce 2011 ve varhanním sálu opavské Knihovny Petra Bezruče, druhý se konal ve chrámu sv. Mořice v Olomouci a třetí ročník v Konzervatoři Pardubice. Více informací o Varhanní přehlídce naleznete na: http://kon... Celá aktualita »

Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO

Ve čtvrtek 27. 3. 2014 v 18 hodin se na půdě Auly CKO na Beethovenově ul. 1 v Opavě odehrál Koncert studentů dechového a strunného oddělení CKO.

Varhanní koncert studentů

Varhanní koncert studentů CKO proběhl ve čtvrtek 20. 3. 2014 od 17 hodin v Sále Knihovny Petra Bezruče v Opavě. Zazněly skladby romantických i moderních autorů. Podrobný program v příloze. Celá aktualita »

Máme rádi baroko 2014

V průběhu čtvrtka 13. března 2014 od 9.00 až do pozdních odpoledních hodin se na půdě Církevní konzervatoře Opava ve spolupráci se ZUŠ Háj ve Slezsku odehrál sedmý ročník přehlídky "Máme rádo baroko". Zúčastnili se jej mladí hudebníci a jejich pedagogové z mnoha hudebních škol České republiky. Přihlásit na osmý ročník se můžete e-mailem (zus.haj@volny.cz) do 31. 1. 2015. V dopise nebo příloze uveďte jméno žáka či členů souboru, jeho datum narození či průměrný věk, nástrojové obsazení, jméno ... Celá aktualita »

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky školy Ing. Evy Bláhové

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky a zakladatelky školy Ing. Evy Bláhové proběhl ve čtvrtek 6. března 2014 ve 13 hodin v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě. Ing. Eva Bláhová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu Pozemního stavitelství a architektury, v letech 1976 až 1979 na Univerzitě Palackého v Olomouci postgraduální pedagogické studium. Působila jako pedagog na střední průmyslové škole stavební. Po roce 1989 začala sp... Celá aktualita »

Interpretační kurz a klavírní recitál Ivo Kahánka

Ve čtvrtek 27. února 2014 v 9 a v 18 hodin proběhl v aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě interpretační kurz a klavírní recitál renomovaného klavíristy a pedagoga Ivo Kahánka.

10. reprezentační ples školy

Církevní konzervatoř Opava pořádala Desátý REPREZENTAČNÍ PLES v sobotu 25. ledna 2014 od 19 hodin v prostorách konzervatoře, ul. Beethovenova 1, Opava.

Adventní koncerty 2013

Církevní konzervatoř Opava uskutečnila i letos tradiční adventní koncerty, které každoročně na sklonku roku realizuje především v moravskoslezském regionu. V letošním roce zavítali účinkující studenti a pedagogové školy se svými hosty např. z Janáčkovy filharmonie či Slezského divadla do Ostravy, Krnova a Bruntálu. Výjimkou byla předvánoční Vídeň, kam konzervatoř zajíždí se svým programem pravidelně na pozvání velmistra Německého řádu. Poslední koncert cyklu se uskutečnil v Opavě. Opěrný pilíř d... Celá aktualita »

ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci jubilejního cyklu adventních koncertů, pořádaného k 15. výročí existence Církevní konzervatoře. se konal ve středu 18. prosince v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zazněla především díla staré hudby autorů jako Ditters, Mazák, ale i Bach či Durante. Účinkovaly pěvecké sbory konzervatoře, sólisté z řad studentů, pedagogové i hosté. Stěžejními díly koncertu byl Magnificat Francesca Duranteho a Salve Regina Albericha Maz... Celá aktualita »

Koncert z děl autorů se vztahem ke slezskému regionu

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava provedli díla staré hudby autorů se vztahem ke slezskému regionu na koncertě speciálně zaměřeném na tuto tematickou oblast. Koncert se konal v úterý 26. listopadu v 18 hodin v prostoru Sněmovního sálu Minoritského kláštera v Opavě. Zazněly skladby autorů jako Dittersdorf, Mazák, Albrechtesberger a další.

Klavírní recitál Marka Keprta

Církevní konzervatoř Opava pořádala v pondělí dne 18. listopadu 2013 v 17 hodin v aule Církevní konzervatoře Opava Klavírní recitál pedagoga konzervatoře, klavíristy a skladatele MgA. Marka Keprta, Ph.D. Zazněly, mimo jiné, skladby A. Skrjabina. Celá aktualita »

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 8. - 10. 11. 2013 absolvovali pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostelu sv Michala ve městě Gumpoldskirchen provedli na koncertě a na sobotní a nedělní mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po modernu.

Dny otevřených dveří

Další ze Dnů otevřených dveří proběhly na CKO ve čtvrtky 10. října 2013 a 7. listopadu 2013 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy byla zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovalo představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium měli rovněž možnost využití nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: zastupce@konzervator... Celá aktualita »

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava