Aktuality

Adventní koncerty 2013

Církevní konzervatoř Opava uskutečnila i letos tradiční adventní koncerty, které každoročně na sklonku roku realizuje především v moravskoslezském regionu. V letošním roce zavítali účinkující studenti a pedagogové školy se svými hosty např. z Janáčkovy filharmonie či Slezského divadla do Ostravy, Krnova a Bruntálu. Výjimkou byla předvánoční Vídeň, kam konzervatoř zajíždí se svým programem pravidelně na pozvání velmistra Německého řádu. Poslední koncert cyklu se uskutečnil v Opavě. Opěrný pilíř d... Celá aktualita »

ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci jubilejního cyklu adventních koncertů, pořádaného k 15. výročí existence Církevní konzervatoře. se konal ve středu 18. prosince v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zazněla především díla staré hudby autorů jako Ditters, Mazák, ale i Bach či Durante. Účinkovaly pěvecké sbory konzervatoře, sólisté z řad studentů, pedagogové i hosté. Stěžejními díly koncertu byl Magnificat Francesca Duranteho a Salve Regina Albericha Maz... Celá aktualita »

Koncert z děl autorů se vztahem ke slezskému regionu

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Opava provedli díla staré hudby autorů se vztahem ke slezskému regionu na koncertě speciálně zaměřeném na tuto tematickou oblast. Koncert se konal v úterý 26. listopadu v 18 hodin v prostoru Sněmovního sálu Minoritského kláštera v Opavě. Zazněly skladby autorů jako Dittersdorf, Mazák, Albrechtesberger a další.

Klavírní recitál Marka Keprta

Církevní konzervatoř Opava pořádala v pondělí dne 18. listopadu 2013 v 17 hodin v aule Církevní konzervatoře Opava Klavírní recitál pedagoga konzervatoře, klavíristy a skladatele MgA. Marka Keprta, Ph.D. Zazněly, mimo jiné, skladby A. Skrjabina. Celá aktualita »

Koncertní zájezd pedagogů

Ve dnech 8. - 10. 11. 2013 absolvovali pedagogové Církevní konzervatoře Opava koncertní zájezd do Rakouska. V řádovém kostelu sv Michala ve městě Gumpoldskirchen provedli na koncertě a na sobotní a nedělní mši svaté díla duchovní hudby od období baroka až po modernu.

Dny otevřených dveří

Další ze Dnů otevřených dveří proběhly na CKO ve čtvrtky 10. října 2013 a 7. listopadu 2013 od 10 do 16 hodin. Prezentace školy byla zahájena koncertem studentů v 10:00 hod v koncertní aule školy, následovalo představení jednotlivých oborů studia, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže. Zájemci o studium měli rovněž možnost využití nezávazných konzultací s pedagogy hlavních oborů. Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797 nebo e-mailem: zastupce@konzervator... Celá aktualita »

Koncert pedagogů opavské konzervatoře

Pedagogové opavské konzervatoře vystoupili v úterý 5. listopadu v 18.00 na koncertě v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě. Interpretovali především díla evropské staré hudby, která ve dnech 8.-10. 11. 2013 zazní také na koncertech a mši svaté v Rakousku.

Přednáška o vokální polyfonii

V pondělí 7. 10. 2013 ve 14.00 se v aule CKO na Beethovenově ulici v Opavě konala přednáška s názvem „K interpretaci polyfonní hudby“. Přednášejícím byl Mgr. Art. Milan Kolena, ArtD., pedagog Katedry sborového dirigování z Vysoké školy múzických umění v Bratislavě.

Vystoupení pro Univerzitu Würzburg

V úterý 1.10.2013 ve 13.30 vystoupili studenti opavské konzervatoře v aule školy na koncertě pro hosty z Univerzity Würzburg. Koncert zároveň připomenul Mezinárodní den hudby, který připadá na 1. řijna. Program koncertu naleznete v příloze. Celá aktualita »

Duchovní hudba na vernisáži výstavy

Studenti a pedagogové konzervatoře vystoupili v úterý 24. 9. 2013 v 19 hodin na vernisáži výstavy "Znamení vertikál" ve výstavní budově Slezského zemského muzea. Program vystoupení v příloze. Celá aktualita »

Kurz gregoriánského chorálu na CKO - Fr. Gregor Baumhof OSB

Ve dnech 9.-10. 9. 2013 (pondělí-úterý) proběhl na Církevní konzervatoři Opava další část blokového semináře o gregoriánském chorálu. Přednášejícím byl Fr. Gregor Baumhof OSB, pedagog mnichovské univerzity. Program: Pondělí 9. září 2013 10.00 – 12.00 Gregoriánský chorál jako ucelené umělecké dílo dokládáno na teologických implikacích vybraných gregoriánských antifon k přijímání (Communio de evangelio) 14.30 – 16.00 Zkouška scholy 16.30 – 18.00 Nové perspektivy gregoriánského ... Celá aktualita »

Koncert absolventů k 15. výročí Církevní konzervatoře Opava

V pondělí 2. září 2013 v dopoledních hodinách proběhla v kapli sv. Kříže a v aule CKO na Beethovenově ulici v Opavě Slavnostní mše svatá (10.00) a koncert vybraných absolventů a pedagogů školy k 15. výročí Církevní konzervatoře Opava. Celá aktualita »

U příležitosti 15. výročí vydala CKO Slavnostní almanach

V průběhu celého školního roku 2013/2014 probíhají v Církevní konzervatoři Opava oslavy 15. výročí jejího založení. Zahájeny byly 2. září 2013. Do Opavy se sjeli vzácní hosté z ciziny – především sestry a bratři Německého řádu, který je zřizovatelem konzervatoře. Mezi váženými hosty byli i ústřední představitelé města Opavy spolu s primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., zástupci významných opavských kulturních institucí – Slezské univerzity a Slezského zemského muzea. Slavnost začala ... Celá aktualita »

Koncert a přednáška P. MgA. Jaroslava Konečného a Miloše Fr. Rejmana

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 v 15 hodin se v aule CKO konal koncert a přednáška P. MgA. Jaroslava Konečného a Miloše Fr. Rejmana pod názvem Musica pro Ecclesia. Celá aktualita »

Pěvecký koncert studentek 5. ročníku

Ve čtvrtek 6. 6. 2012 v 18 hodin proběhl v aule CKO na Beethovenově ul. č. 1 pěvecký koncert studentek 5. ročníku. Celá aktualita »

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava