8. ročník festivalu Máme rádi baroko

Úterý 31. března 2015, Církevní konzervatoř Opava.
Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskutečnila v den 330. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha (podle dnes platného kalendáře). Je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou hrají či zpívají skladby barokních mistrů. V prostorách školy jsou k dispozici klavíry, cembala i varhany. Jednotlivá vystoupení sólistů či souborů ZUŠ by neměla přesáhnout 5 minut, studentů konzervatoří a pedagogů pak 8 minut. Podle počtu přihlášených je program rozdělen do několika bloků. Programy všech ročníků si můžete prohlédnout na http://www.konzervator.cz/prehlidka-mame-radi-baroko.php .
Všechna vystoupení byla natočena na DVD, pro účastníky byla připravena malá pamětní grafika a tištěný program. Pořadatelé nehradí cestovní ani pobytové náklady, účinkující neplatí žádný startovací poplatek.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava