ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci jubilejního cyklu adventních koncertů, pořádaného k 15. výročí existence Církevní konzervatoře. se konal ve středu 18. prosince v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zazněla především díla staré hudby autorů jako Ditters, Mazák, ale i Bach či Durante. Účinkovaly pěvecké sbory konzervatoře, sólisté z řad studentů, pedagogové i hosté. Stěžejními díly koncertu byl Magnificat Francesca Duranteho a Salve Regina Albericha Mazáka. Jde o díla esenciálně spjata s adventní duchovností vyjádřující mystickou hloubku, poselství a symboliku doby očekávání. Ve skvostném zhudebnění prominentních, u nás však stále málo známých autorů staré hudby, zazněly jejich duchovní texty v tradičné interpretaci studentů a pedagogů opavské konzervatoře a jejich hostů z Janáčkovy filharmonie.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava