ADVENTNÍ KONCERT OPAVA

Adventní koncert Církevní konzervatoře Opava v rámci 12. ročníku Cyklu adventních koncertů se konal ve čtvrtek 17. prosince 2015 v 18.00 hodin v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Zněla mimo jiné díla staré hudby autorů jako Scheidt, Bach, ale i Plánický či Vivaldi. Účinkovaly pěvecké sbory konzervatoře, sólisté z řad studentů, pedagogové i hosté. Stěžejním dílem koncertu byl Dixit Dominus, RV 595 Antonia Vivaldiho. Jde o dílo esenciálně spjato s adventní duchovností vyjádřující mystickou hloubku, poselství a symboliku doby očekávání. Ve skvostném zhudebnění prominentních, u nás však často málo známých autorů staré hudby, zazněly i další duchovní texty v tradičné interpretaci studentů a pedagogů opavské konzervatoře a jejich hostů - Czech Ensemble Baroque pod vedením Romana Válka

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava