Biřmování velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 14. 10. 2011 v 11 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT za přítomnosti spirituála školy P. ThLic. Jana Marii Hnátka OT a matky představené Česko-Slovenské provincie řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT svátost biřmování sedmi studentům a pedagožce CKO. Na slavnosti se podíleli svým hudebním účinkováním studenti CKO pod vedením pedagogů Lukáše Kubenky a Jiřího Šikuly. Po bohoslužbě následovala recepce a koncert pro otce velmistra a matku představenou.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava