Biřmování velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT

V pátek 16. května 2014 v 10 hodin v řádové a školní Kapli Povýšení sv. Kříže v Opavě udělil velmistr Německého řádu J. E. opat Dr. Bruno Platter OT za přítomnosti spirituála školy P. Dr. Štefana Bednára OT a matky představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT svátost biřmování studentům CKO. Na slavnosti se svým hudebním účinkováním podíleli studenti CKO pod vedením pedagogů Lukáše Kubenky a Jiřího Šikuly. Po bohoslužbě následovala recepce a koncert pro otce velmistra a matku představenou.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava