DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2016/2017

Dny otevřených dveří se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2016 a ve čtvrtek 9. 2. 2017 od 10 do 17 hodin. V rámci těchto dnů proběhne koncert studentů, představení jednotlivých studijních oborů, prohlídka budovy školy vč. domova mládeže a další doprovodný program. Zájemci o studium budou mít možnost konzultací s pedagogy hlavních oborů.
Pro osobní návštěvu zájemců o studium více informací na tel. č. 731 625 797, 595 173 028 nebo e-mailem: info@konzervator.cz

Školu lze navštívit i kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s možností prohlédnout si prostory konzervatoře i DM, individuální konzultace s pedagogy apod.

© 2003-2016 Církevní konzervatoř Opava