F. A. Rössler-Rosetti: Der Sterbende Jesus

Ve středu 27. března 2013 ve 20 hodin vysílal Český rozhlas 3 Vltava v přímém přenosu bruntálské uvedení oratoria Der Sterbende Jesus Františka Antonína Rösslera - Rosettiho (1746/1750-1792) v podání studentů a pedagogů Církevní konzervatoře Opava a souboru Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga.
Novodobou českou premiéru díla v kostele sv. Václava v Opavě uvedla konzervatoř 23. října 2012. Partitura skladby (dobový opis) byla nalezena a identifikována muzikoložkou a pedagožkou konzervatoře Mgr. Markétou Wiesnerovou na řádové faře v Bruntálu, posléze zrekonstruována pedagogy konzervatoře MgA. Zdeňkem Kaplem a PhDr. Arturem Sommrem. Ačkoliv existuje tištěné vydání díla (Renaissance Musikverlag), v rámci autentického přístupu k hudební interpretaci se konzervatoř rozhodla provést dílo na základě nově objeveného dobového pramene. Dílo u příležitosti 220. výročí skladatele provedla Capella Regia Praha pod vedením Roberta Huga za spoluúčinkování studentů a pedagogů konzervatoře. Záštitu nad akcí převzali primátor Statutárního města Opava Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. a velmistr Německého řádu J.E. Dr. Bruno Platter.

Reportáž České televize z uvedení novodobé premiéry oratoria Der Sterbende Jesus Církevní konzervatoří Opava
v pořadu Události v regionech dne 24. 10 2012

posuňte se na čas 19:03
Události_24.10.2012

V neděli 18. 11. 2012 od 15:00 hodin byl v České televizi v pořadu Křesťanský magazín na ČT2 odvysílán spot o objevení partitury oratoria Der Sterbende Jesus a jeho novodobé premiéře.
Křesťanský magazín_18.11.2012

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava