Koncert a přednáška P. MgA. Jaroslava Konečného a Miloše Fr. Rejmana

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 v 15 hodin se v aule CKO konal koncert a přednáška P. MgA. Jaroslava Konečného a Miloše Fr. Rejmana pod názvem Musica pro Ecclesia.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava