Koncert barokní hudby a přednáška o hudbě v Praze v 1. polovině 18. století

Opavu navštívil dne 7. června 2011, na pozvání opavské konzervatoře, kapelník, varhaník, cembalista a badatel v oblasti staré hudby, Robert Hugo, v rámci cyklu Významné hudební osobnosti. Jedná se o nově vzniklý cyklus konzervatoře, jehož cílem je přivést do Opavy respektované české i evropské hudební osobnosti. První z řady byla litevská cembalistka a varhanice Giedré Lukšaité-Mrázková. Jelikož její koncert a následně i přednáška vzbudily u opavské hudbymilovné veřejnosti značný ohlas, rozhodli jsme se pozvat další významné hudebníky.
Ve své osobě spojuje Hugo jako sólista a dirigent interpretační mistrovství s hlubokými teoretickými znalostmi. Má téměř dvacetileté zkušenosti s rekonstrukcí starých rukopisů, spolu se svým souborem Capella Regia Musicalis díky tomu realizoval řadu novodobých premiér skladeb starých mistrů. Je znám svou výzkumnou prací na poli české a jihoněmecké barokní hudby. Pravidelně vyučuje na letní škole staré hudby České hudební společnosti ve Valticích, přednáší na Vysoké škole pro duchovní hudbu v Görlitz.
V prostorách koncertní auly konzervatoře uspořádal Robert Hugo od 15 hodin nejprve přednášku s názvem „Hudba v Praze v 1. polovině 18. století“ od 18 hodin pak se svým souborem koncert pro veřejnost. Na programu zazněla díla z tvorby A. Vivaldiho, J. Brentnera, A. Mazáka a G. Jakoba.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava