Skladatelé ve Slezsku - koncert k Roku české hudby

Již tradičně se roky končící čtyřkou, ve kterých si připomínáme výročí velkých českých skladatelů, označují v české kulturní oblasti tzv. Rokem české hudby. Do oslav Roku české hudby 2014 se v letošním roce zapojilo i muzikologické pracoviště Slezského zemského muzea a to projektem s názvem „Hudební skladatelé působící v českém Slezsku ve sbírkách Slezského zemského muzea“.
Základním jádrem projektu je oživení skladeb zapomenutých skladatelů, kteří působili v českém Slezsku a zanechali tu trvalé hodnoty v podobě děl, která byla pro tuto lokalitu napsána a provozována. Do tohoto kontextu plně zapadá osobnost hudebního skladatele a houslisty Carla Ditterse von Dittersdorfa, který prožil podstatnou část svého života v českých zemích, dále Johanna Antona Albrechtsbergra, který působil jako violoncellista na zámku Hradec nad Moravicí. Hudbu českého Slezska nesporně ovlivnili i piarističtí skladatelé, tvořící v nedaleké piaristické koleji v Bílé Vodě. Jedná se především o Carla Erasma či Antonína Brossmanna, rektora koleje a vynikajícího hudebního skladatele.
Projekt, na jehož počátku stál přepis čtyř duchovních děl výše zmíněných skladatelů z muzikologické podsbírky SZM, vyvrcholil koncertem ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava, která si k projektu přizvala barokní soubor Czech Ensemble Baroque s dirigentem Romanem Válkem. Koncert se uskutečnil dne 21. října 2014 od 18:00 hodin v kostele sv. Václava v Opavě. Záznam z koncertu bude odvysílán stanicí Čro3 Vltava.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava