U příležitosti 15. výročí vydala CKO Slavnostní almanach

V průběhu celého školního roku 2013/2014 probíhají v Církevní konzervatoři Opava oslavy 15. výročí jejího založení.
Zahájeny byly 2. září 2013. Do Opavy se sjeli vzácní hosté z ciziny – především sestry a bratři Německého řádu, který je zřizovatelem konzervatoře. Mezi váženými hosty byli i ústřední představitelé města Opavy spolu s primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., zástupci významných opavských kulturních institucí – Slezské univerzity a Slezského zemského muzea.
Slavnost začala symbolicky mší svatou v kapli Povýšení sv. Kříže na poděkování za patnáct let existence školy, kterou celebroval vídeňský velmistr Německého řádu Dr. Bruno Platter, OT. Následovalo slavnostní odhalení pamětní desky na budově konzervatoře za zpěvu gregoriánského chorálu. Poté se slavnost přesunula do koncertní auly konzervatoře, v níž všechny přítomné přivítala ředitelka konzervatoře Ing. Eva Bláhová, která zároveň pronesla svůj projev. Další projevy zazněly z úst provinční představené Milosrdných sester Panny Marie Jeruzalémské (ženská větev Německého řádu) Mgr. Petry Daňové, primátora města Opavy a velmistra Německého řádu.
Závěrečnou tečku za slavností učinil koncert absolventů konzervatoře, který patřil k vrcholu slavnosti. Své umělecké kvality na něm předvedli mladí umělci, kteří po opavské konzervatoři odešli na vysoké hudební školy v zahraničí i České republice a v současnosti vystupují v nejprestižnějších souborech staré hudby v České republice – jsou sólisty Collegia Vocale 1704
a Ensemble Inégal, vyučují na konzervatořích či působí na prknech Národního divadla v Praze. Na programu zazněla díla z tvorby J. D. Zelenky,
G. F. Händela, J. K. Vaňhala, B. Smetany, S. Rachmaninova, G. Pucciniho.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava