Kurzy gregoriánského chorálu s Davidem Ebenem

Církevní konzervatoř Opava (CKO) uspořádala ve svých prostorách ve dnech 14. a 15. dubna 2016 tradiční Kurzy gregoriánského chorálu, jehož lektorem byl již podruhé přední český odborník na středověkou hudbu a gregoriánský chorál, zakladatel a umělecký šéf prestižního souboru Schola Gregoriana Pragensis, pan David Eben. Do Opavy se v polovině dubna sjeli kurzisté ze všech koutů České republiky – nejčastěji z hudebních akademií, konzervatoří i základních uměleckých škol.
CKO tak navazuje na dlouholetou tradici v provozování gregoriánského chorálu, započatou od roku 2003. Kurzy gregoriánského chorálu vedl v předchozích letech špičkový odborník z Německa, docent konzervatoře Richarda Strausse v Mnichově, Fr. Gregor Baumhof, OSB. Kurzů se pravidelně účastnili studenti a pedagogové konzervatoří a rovněž odborníci z celé České republiky.
Ideálním následovníkem benediktina Fr. Baumhofa se stal David Eben, který studoval na pařížské konzervatoři Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris obor dirigování gregoriánského sboru a působil jako dirigent souboru Choeur grégorien de Paris. V této době také často navštěvoval klášter Solesmes, centrum výzkumu gregoriánského chorálu, za účelem studia a odborných konzultací. David Eben v roce 1987 založil a vede vokální soubor Schola Gregoriana Pragensis, který již realizoval devět CD a řadu koncertů v České republice i v zahraničí. V současné době Eben působí na Ústavu hudební vědy Karlovy univerzity, kde přednáší témata spojená s gregoriánským chorálem a liturgií . Pravidelně vede letní kurzy teorie a praxe gregoriánského chorálu ve Francii (Musique et patrimoine, Rânes) a ve Švýcarsku (Festival de Musique Sacré de Fribourg).
David Eben zavítal na opavskou konzervatoř již v minulém roce s přednáškovým blokem na téma „Žalmy jako základ křesťanské liturgie“. Program kurzu byl záměrně sestaven tak, aby se v něm rovným dílem snoubila teorie s praxí, což se velmi osvědčilo. Letošním tématem teoretického bloku byly vybrané kapitoly z dějin gregoriánského chorálu,
mj. gregoriánský chorál v době Karla IV. V praktických blocích se účastníci kurzu věnovali zpěvům mešního propria. Ty také kurzisté, pod vedením Davida Ebena, společně zazpívali na závěrečné mši svaté v pátek 15. dubna 2016 v kapli sv. Kříže v Opavě.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava