Festival barokní hudby „Máme rádi baroko“

Církevní konzervatoř Opava pořádala již 9. ročník festivalu barokní hudby, který je každoročně zahájen v den narození J. S. Bacha (podle dnes platného kalendáře). Organizace přešla v letošním roce pod hlavičku opavské konzervatoře, která doposud figurovala v roli spolupořadatele festivalu. Ten založil a vybudoval ředitel ZUŠ Háj ve Slezsku, klavírista, pedagog a hudební publicista Petr Hanousek. Festival byl rozdělen do dvou bloků: nesoutěžní přehlídky a interpretačních kurzů. Nesoutěžní přehlídka se konala ve čtvrtek 31. 3. 2016 a byla určena žákům, studentům a pedagogům základních uměleckých škol a konzervatoří. Přehlídky se pravidelně zúčastňují žáci základních uměleckých škol z Opavy, Ostravy, Olomouce a také odlehlejších krajů - Jedovnice, Brušperka, Žďáru nad Sázavou, Jaroměře nebo České Skalice.
Přehlídka začínala prezentací smyčcových nástrojů, dále příčných a zobcových fléten, v odpoledních hodinách - klávesových nástrojů. Jako bonus přidali letos pořadatelé, pro zvýšení kvalifikace nejen pedagogických pracovníků, metodický seminář pro pedagogy a studenty klávesových nástrojů (klavír, cembalo, varhany), který vedla renomovaná profesorka hry na cembalo z Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, paní Barbara Marie Willi, a přiblížila v něm pedagogům a studentům možnost práce s barokní skladbou vzhledem k její poučené interpretaci. Přehlídka byla zakončena téhož dne festivalovým koncertem v 17:00 hodin, který byl přístupný veřejnosti a zazněla na něm vokální a instrumentální hudba v sólovém i komorním provedení. O letošní 9. ročník nesoutěžní přehlídky projevil zájem enormní počet uchazečů, kterých bylo registrováno na sto padesát.
Druhý blok festivalu Máme rádi baroko – interpretační kurzy byly zacíleny na všechny zájemce o problematiku autentické interpretace staré barokní hudby. Kurzy byly zahájeny v pátek 1. 4. 2016 od 9:00 hodin přednáškou B. M. Willi na téma Francouzské ozdoby a jejich vliv na hudbu J. S. Bacha a poté uchazeči v rámci barokních hudebních dílen ve dnech 1. – 2. 4. 2016 pracovali v individuálních hodinách pod vedením uznávaných lektorů v těchto oborech: cembalo, varhany, klavír (B. M. Willi), smyčcové nastroje (P. Zajíček) a sólový zpěv (J. M. Procházka, M. Cukrová). Frekventanti měli možnost zahrát si v barokním orchestru, který pracoval pod uměleckým vedením Petera Zajíčka. Festival vyvrcholil koncertem účastníků interpretačních kurzů, který se uskutečnil v sobotu 2. 4. 2016 v 17:00 hodin.

Program letošního ročníku v příloze.
Programy minulých ročníků si můžete prohlédnout zde.

Ubytování v Opavě (PDF)
Ubytování v Opavě (mapa)

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava