NOVÝ Kurz gregoriánského chorálu

V září 2010 se uskutečnil první z šesti bloků nového běhu Kurzu gregoriánského chorálu, který má již v Církevní konzervatoři Opava tradici a s oblibou jej navštěvují všichni zájemci z řad studentů konzervatoří, studentů jiných středních a vysokých škol, farníci apod. Kurz vede benediktinský mnich a profesor na mnichovském Stätliche Hochschule - Frater Gregor Baumhof.
Ve třech dnech každého bloku se účastníci kurzu intenzivně zabývají studiem praxe i teorie gregoriánského chorálu. Součástí kurzu je i latinská mše svatá v kapli Povýšení sv. Kříže. s praktickou ukázkou zpěvu gregoriánské scholy.

Kurz je tříletý - rozdělený do šesti bloků, které se uskuteční vždy 2x za rok - tedy na jaře a na podzim.

Druhý blok Kurzu gregoriánského chorálu se přesunul na podzim 2011.

Přihláška do druhého bloku kurzu vč. aktuálních informací bude ke stažení zde, začátkem března 2011.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava