Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky školy Ing. Evy Bláhové

Slavnostní koncert pedagogů školy a školních pěveckých sborů k jubileu ředitelky a zakladatelky školy Ing. Evy Bláhové proběhl ve čtvrtek 6. března 2014 ve 13 hodin v Aule konzervatoře na Beethovenově ulici v Opavě.

Ing. Eva Bláhová vystudovala Vysoké učení technické v Brně, fakultu Pozemního stavitelství a architektury, v letech 1976 až 1979 na Univerzitě Palackého v Olomouci postgraduální pedagogické studium. Působila jako pedagog na střední průmyslové škole stavební. Po roce 1989 začala spolupracovat s Německým řádem, zasadila se o obnovu zničené kaple sv. Kříže, která byla 19. února 1994 slavnostně znovuvysvěcena velmistrem Německého řádu dr. Arnoldem Wielandem. V roce 1999 zakládá Církevní střední varhanickou školu v Opavě, akreditovanou posléze na Církevní konzervatoř Opava (dále CKO). Od počátků až do současnosti zastává funkci její ředitelky.
Za dobu svého působení nechala zrekonstruovat totálně zdevastovanou nynější budovu konzervatoře. Ta za jejího vedení prošla generální rekonstrukcí. Posléze se jí podařilo získat finanční prostředky a vybavila školu mobiliářem i hudebními nástroji. K důležitým mezníkům jejího působení ve funkci ředitelky konzervatoře zařaďme získání potřebné akreditace pro transformaci Církevní střední varhanické školy na Církevní konzervatoř. Díky tomuto kroku konzervatoř mohla zřídit nové hudební obory a oddělení (strunné a dechové nástroje, skladbu a dirigování orchestru)
a rozšířit své řady o další spolupracovníky. Neméně významným počinem bylo zavedení kombinované formy studia. Budovatelskou činnost Eva Bláhová završila zřízením moderního Domova mládeže, který zahájil svou činnost 1. září 2008 a nachází se ve 2. patře budovy konzervatoře. Ve stejném roce jí byl udělen Záslužný kříž německého řádu velmistrem Dr. Bruno Platterem, který u příležitosti 10. výročí vzniku Církevní konzervatoře ocenil její práci a tvůrčí činnost při vzniku školy a v jejím vedení. Ředitelka Eva Bláhová po celou dobu svého vedení důsledně dbá na vytvoření příjemného prostředí pro studenty i zaměstnance školy, po celou dobu kultivuje interiér školy a vynakládá velké úsilí i na generální rekonstrukci školní zahrady včetně její průběžné údržby.
Závěrem lze konstatovat, že zakladatelská činnost ředitelky konzervatoře Ing. Evy Bláhové se pozitivně projevuje nejenom v obohacení Opavy a celého regionu o novou výborně fungující školu, ale často i v celostátním či mezinárodním měřítku, ať již na koncertech nebo mnoha dalších akcích s účastí studentů a pedagogů Církevní konzervatoře Opava.

Dokumenty

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava