Slavnostní zahájení školního roku 2014-2015

Slavnostní zahájení nového školního roku 2014-2015 v Církevní konzervatoři Opava začalo mší svatou slavenou velmistrem Řádu J. E. opatem Dr. Bruno Platterem OT, spirituálem školy P. Dr. Štefanem Bednárem OT a dalšími kněžími v pondělí 1. září 2014 v 10 hodin ve školní kapli Sv. Kříže v Opavě za přítomnosti představené československé provincie Řádových sester a zřizovatelek konzervatoře M. M. Mgr. Petry Daňové OT. Hudební část liturgie ztvárnili studenti a pedagogové CKO. Velmistr i představená poděkovali dosavadní ředitelce konzervatoře Ing. Evě Bláhové za 15 let vedení školy a popřáli úspěch MgA. Petru Rajnohovi, Ph.D., novému řediteli školy.

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava