Varhanní pozitiv

V listopadu 2009 proběhla slavností inaugurace nového varhanního pozitivu.
Varhanní pozitiv Církevní konzervatoře Opava pochází z dílny olomouckého stavitele Vladimíra Sobotky. Jedná se o tzv. truhlový pozitiv, který byl postaven po vzoru barokních pozitivů. Je laděn v barokním netemperovaném ladění „Valotti.
Je přenosný. Lze na něj provozovat sólovou varhanní hudbu období baroka i renesance, ale i moderny, případně romantismu.
Varhanní pozitiv je nejen koncertním sólovým nástrojem. Jeho uplatnění
je mnohem širší – jednak v oblasti komorní hudby v partnerství se sólovým či sborovým zpěvem, jednak v kombinaci s polyfonií a gregoriánským chorálem. Nástroj je vítanou pomůckou pro výuku studentů konzervatoře.
Je stavěn se zřetelem na co nejnižší hmotnost, která v tomto případě dosahuje necelých 80 kg. Díky této skutečnosti je transport nástroje podstatně jednodušší.
Nástroj slavnostně požehnal velmistr Německého Řádu Dr. Bruno Platter.

autor článku: Mgr. Markéta Wiesnerová, vedoucí hudebně-teoretického oddělení Církevní konzervatoře Opava

Fotografie

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava