Charitativní činnost konzervatoře

Adopce na dálku

Církevní konzervatoř Opava ve spolupráci s diecézní charitou sv. Alexandra Ostravsko-opavské diecéze již 10 let podporuje charitativní projekt „Adopce na dálku“. Od roku 2002 konzervatoř adoptovala ukrajinského chlapce Vasila Ivanoviče Buru, který vyrůstal v úplné rodině s matkou, otcem a osmi sourozenci. Jeho rodiče mu nemohli zajistit základní životní minimum a uhradit výdaje spojené se studiem. Proto se vedení konzervatoře spolu s pedagogy a studenty školy rozhodlo poskytnout mu dostatek financí na studia. Až do roku 2008 jsme posílali částku 6000,- Kč. Protože chlapec v roce 2008 ukončil studium, skončily podmínky aktivní spolupráce.

Od roku 2009 konzervatoř adoptovala další dítě – děvče Kristínu Mychaljivnu Kurycju, třináctiletou dívku, která žije v úplné rodině se čtyřmi sourozenci. Finanční obnos 7200,- Kč zasíláme na konto charity sv. Alexandra v Ostravě. 70 % částky dostává rodina dítěte v měsíčních příspěvcích, 20 % připadá do společného fondu, ze kterého se přispívá na volnočasové aktivity dětí, léky, lékařskou péči, a 10 % je určeno na režii Střediska humanitární pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské.

K pravidelné korespondenci mezi studenty konzervatoře a adoptivním dítětem patří i dárkové předměty, které zasílají studenti u příležitosti narozenin, či vánočních a velikonočních svátků.

Sbírkové charitativní akce

Studenti konzervatoře se pod vedením výchovné poradkyně Mgr. Kateřiny Sýkorové pravidelně každým školním rokem zapojují do těchto prodejních sbírek:

  • charitativní akce „Sluníčkový den“, Nadační fond Rozum a cit, výtěžek z prodeje keramických sluníček slouží na podporu dětí v náhradních rodinách a opuštěným dětem
  • charitativní akce Český den proti rakovině („Květinový den“), výtěžek z prodeje kvítku měsíčku lékařského se stužkou je zaslán fondu ARCADIA Praha, spol. s r.o.; sbírka slouží k získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center
  • celorepubliková akce Projekt Šance věnovaná „dětem ulice“, výtěžek z prodeje propisek je věnován na děti bez domova, zneužívané děti, a to formou tzv. pracovních dílen
  • charitativní akce „Den, kdy svítí světlušky“, výtěžek ze prodeje sbírkových předmětů (magnetky, náramky, přívěsky) slouží na pomoc nevidomým (na speciální pomůcky, osobní asistenci atd.)
  • charitativní akce „Svátek s Emilem“, výtěžek z prodeje sbírkových předmětů (přívěsky, gumy) je věnován na podporu handicapovaných sportujících dětí

Charitativní činnosti konzervatoře dotváří obraz školy, která věří, že smysluplné projekty, v podobě různých forem pomoci druhým lidem, mají svůj význam a smysl.

Jádro pomoci konzervatoře lze rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří charitativní sbírky. Podporujeme celkem pět charitativních sbírkových akcí a pravidelně každý rok vysíláme naše studenty prodávat sbírkové předměty, jejichž výtěžek je určen na pomoc handicapovaným dětem, dětem bez rodiny a jinak postiženým spoluobčanům.

Další skupinu pomoci druhým tvoří projekt adopce na dálku. V letech 2002-2008 jsme zasílali finanční obnos pro ukrajinského chlapce, od roku 2009 zasíláme tento obnos ukrajinské dívce. Akci pořádá a koordinuje Středisko humanitární pomoci ostravsko-opavské Diecézní charity.

© 2003-2016 Církevní konzervatoř Opava