Działalność artystyczna

W konserwatorium działają trzy chóry - chór mieszany Laudate Dominum, chór kameralny oraz gregoriańska schola Bonifantes Opavienses. Chór mieszany powstał wraz z założeniem szkoły. Pracuje pod kierunkiem artystycznym profesora MgA. Jiřígo Šikuly. W ramach koncertów studenci reprezentują szkołę nie tylko w Opawie i okolicy, ale też w całej Republice Czeskiej oraz w Austrii, Niemczech, Francji, na Słowacji oraz w Polsce.

Do stałych imprez szkoły należą m.in. kursy chorału gregoriańskiego - prowadzone przez znakomitego specjalistę brata Gregora Baumhofa, OSB z Uniwersytetu Muzyki i Sztuki w Monachium, kursy muzyki dawnej oraz kościelnej.

Każdego roku szkoła organizuje cykl koncertów adwentowych, z którymi występuje w Opawie, Ostrawie, Ołomuńcu, Bratysławie, Wiedniu a także w Raciborzu i Rybniku.

W konserwatorium odbywa się ogólnokrajowy przegląd organistów, a uczniowie szkoły uczestniczą w licznych konkursach i przeglądach w Republice Czeskiej i za granicą.

© 2003-2018 Kościelne Konserwatorium Opawa