Hudební knihovna

Za deset let existence konzervatoře se podařilo vybudovat hudební knihovnu, která čítá okolo jednoho tisíce svazků a nadále se rozrůstá. Svazky byly zakoupeny v zahraničí i v České republice nebo darovány z pozůstalosti významných hudebních osobností či milovníků hudby. Z nejcennějších exemplářů je v knihovně zastoupena renomovaná anglická encyklopedie The New Grove Dictionary of Music and Musician (Oxford 2001, red. S. Sadie), Pazdírkův hudební slovník I., II. (Brno 1937, red. G. Černušák, V. Helfert), T. B. Janovky Clavis ad thesaurum magnae artis musicae (Praha 2006), významná publikace o staré hudbě – W. Apla: Die Notation der polyphonen Musik (Wiesbaden 1989), Československý hudební slovník osob a institucí I. (Praha 1963), II. (Praha 1965), red. G. Černušák, V. Helfert.

Kromě slovníků a encyklopedií jsou v knihovně v hojné míře zastoupeny monografie hudebních skladatelů, významných dirigentů a slavných interpretů, dále pak monografie hudebních nástrojů, dějiny hudby či kompendia o významných hudebních skladbách. Akcentováno je také zastoupení literatury o duchovní a varhanní hudbě (počínaje klasickým titulem V. Němce Pražské varhany až po monografii J. Laukvika Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis či dvojdílné Repetitorium Orgelmusik od K. Beckmanna).

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava