Literární knihovna

V literární knihovně konzervatoře je na tři tisíce titulů, které si posluchači, pedagogové a zaměstnanci školy mohou prezenčně vypůjčit. Tituly byly získány koupí nebo formou darů přátel školy. Od r. 2010 je konzervatoř členem Knižního klubu.

V knihovně se nachází beletrie, poezie, drama, učebnice, slovníky, encyklopedie; většinou se jedná o knihy v českém jazyce, z cizojazyčných převládají tituly anglické (díla anglických klasiků ve zkrácené verzi pro studenty, doplněná CD nosiči), nechybí tituly německé (vztahují se k historii církve, řádů, rovněž díla klasiků), slovenské (beletrie), italské (pomocné výbory klasiků pro hodiny italského jazyka).

K nejvíce zastoupeným patří díla beletristická českých i světových autorů. Nejčetnější je dílo Karla Čapka, jež čítá 34 tituly. Poezie je druhou nejpočetnější složkou. Podobně jako v beletristické oblasti je možno zapůjčit si díla našich i světových básníků, a to od nejstarší čínské, evropské renesanční, barokní, klasicistní až po poezii období romantismu. Nechybí díla moderních autorů (prokletí básníci až aktuálně současní). Pro potřeby výuky i pro volný čas je možno vypůjčit si dramata. (Nejčastěji půjčovaná jsou díla W. Shakespeara a jeho výbory Komedie I. a Tragédie I., II.)

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava