Možnosti uplatnění absolventů

Absolventi školy se mohou po úspěšném vykonání maturitní zkoušky uplatnit jako výkonní umělci, jako sbormistři či korepetitoři, případně jako ředitelé chrámových kůrů. K poslední jmenované profesi jsou po dobu studia systematicky vybavováni vědomostmi potřebnými pro spoluúčast na veškerých obřadech římskokatolické bohoslužby. Podle svého profilového zaměření se mohou uplatnit také jako komorní nebo sóloví hráči, členové profesionálních sborů či sólisté.

Absolvováním uceleného šestiletého vzdělávacího programu a úspěšným vykonáním absolutoria získají kromě vyššího odborného vzdělání také pedagogickou způsobilost a mohou tak vyučovat na základních uměleckých školách nebo konzervatořích.

Obě varianty vzdělávání nabízejí možnost dalšího pokračování ve studiu na vysoké škole uměleckého nebo pedagogického směru.

EuropassCírkevní konzervatoř bezplatně poskytuje svým absolventům od školního roku 2010/11 evropský dodatek diplomu, tzv. EUROPASS, na vyžádání v češtině i v angličtině. Cílem je usnadnit absolventům pokračování ve studiu na školách v zahraničí a najít práci odpovídající jejich kvalifikaci a zkušenostem.

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava