Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent oboru vzdělání Hudba v Církevní konzervatoři Opava je připraven uplatnit se v oblasti, která vyplývá ze zaměření absolvované odborné přípravy. Uplatní se zejména v těchto oblastech:

 • jako hudební instrumentalista (sólista, komorní hráč, člen orchestru, chrámový hudebník;
 • jako sbormistr vokálních a vokálně instrumentálních souborů;
 • jako dirigent komorních a symfonických orchestrů, vedoucí souboru;
 • jako skladatel, hudební aranžér;
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako korepetitor, hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru)

Absolvent oboru vzdělání Zpěv uplatní se v těchto oblastech:

 • jako pěvec (sólista opery, operety, komorní pěvec, člen sboru);
 • jako učitel v základních uměleckých školách a konzervatořích, také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání;
 • může se také uplatnit jako hudební redaktor, hudební dramaturg, hudební režisér, hudební manažer apod.;
 • jako umělecký a pedagogický pracovník se zaměřením na rozvoj hudebního života církví (chrámový zpěvák, sbormistr, ředitel kůru);

Absolvent je připraven dále pokračovat se studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava