Notový archiv

Notový archiv konzervatoře patří k nejlépe vybaveným úsekům oddělení hudební teorie. V současnosti obsahuje okolo šestnácti set svazků notového materiálu. K velmi ceněným edicím patří urtextová edice Bärenreiter, v níž bylo pro varhanní oddělení zakoupeno kompletní varhanní dílo J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, J. J. Frobergra. Pro výuku ve varhanním oddělení jsou velmi často žádány skladby O. Messiaena a J. Alaina, které vyšly ve francouzské edici Alphonse Leduc. Ze sborového materiálu byly v edici Bärenreiter zakoupeny Krönungmesse, Missa brevis in G, nešpory a Te Deum W. A. Mozarta a mše J. Haydna – Missa Cellensis a Missa Tempori Belli. Pro výuku klavírního oddělení slouží hodnotná edice Wiener Urtext Edition, která se snaží o autentické vydávání skladeb podle skladatelova rukopisu. Z této edice byla zakoupena díla J. Haydna, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, F. Chopina, R. Schumanna a J. Brahmse. Mezi další konzervatoří zakoupené edice patří zahraniční edice Schott Music International, z novějších edicí je v notovém archivu zastoupena Wayne Leupold Editions.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava