VYUČOVANÉ OBORY

Řízení sboru a Dirigování

Výuka je realizována individuální i skupinovou formou. Důraz je kladen především na přesvědčivost a přesnost dirigentského projevu. Nedílnou složkou výuky hlavního oboru je spolupráce s vedoucím školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra - dirigenta.
Požadavky k talentovým zkouškám - Řízení sboru
Požadavky k talentovým zkouškám - Dirigování

Výuka Řízení sboru je realizována individuální i skupinovou formou. Studenti hlavního oboru řízení sboru jsou vyučováni individuálně, a to 2 – 3 hodiny týdně. Studenti ostatních oborů mají v rámci trojoboru od 3. ročníku pouze 1 hodinu týdně formou skupinové výuky.

Nedílnou složkou výuky studentů hlavního oboru Řízení sboru je spolupráce s dirigentem školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra.

V současné době působí jako vedoucí školního sboru MgA. Jiří Šikula. V této funkci ho úspěšně předcházeli MgA. Kremena Pešakova a Mgr. Jiří Slovík, kteří zároveň se vznikem Církevní střední varhanické školy v roce 1999 vybudovali smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum. Jako sbormistr a pedagog působil na CKO od roku 2009 do roku 2011 MgA. Jakub Žídek.

Vedle smíšeného sboru působí v konzervatoři i komorní sbor, jenž je velkou oporou školní koncertní činnosti. V současné době se na chodu sbormistrovského oddělení pedagogicky podílí MgA. Kremena Pešakova, která, v současné době vede dívčí sbor školy tvořený vybranými studentkami 1.-6. ročníku.

V průběhu studia se posluchači konzervatoře průběžně seznamují s repertoárem, který je zaměřen především na duchovní hudbu všech stylových období. Starší hudbě je v celkovém obsahu výuky proporcionálně věnována větší pozornost. To ovšem neznamená, že by hudba následujících stylů byla opomíjena.

V rámci cyklu adventních koncertů bývají každoročně prováděna náročná vokálně-instrumentální díla. Např. ve školním roce 2010/2011 připravil smíšený sbor Laudate Dominum následující skladby: A. Pärt – Magnificat, G. Fauré – Catigue de Jean Racine, M. Duruflé – Ubi caritas, M. A. Charpentier – Litanie de la Vierge aj. Novinkou v tomto školním roce byla také účast na mezinárodním hudebním festivalu "Souznění", konaném v Moravskoslezském kraji.

Absolventi hlavního oboru Řízení sboru mohou rozšiřovat své vzdělání na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického směru. Mimoto mohou působit jako ředitelé kůrů působit na základních uměleckých školách a vést dětské sbory na i jiné amatérské či poloprofesionální pěvecké sbory.

Absolventi oboru Dirigování v Církevní konzervatoři Opava se mohou uplatnit jako dirigenti, hudební pedagogové, korepetitoři, chrámoví hudebníci, hudební redaktoři, hudební dramaturgové, hudební režiséři apod.

Absolventi Církevní konzervatoře Opava v oboru Dirigování se dále můžou uplatnit:

  • jako učitelé příslušných předmětů, a to zejména v základních uměleckých školách a v konzervatořích. Můžou se uplatnit také ve školských nebo jiných zařízeních pro zájmovou uměleckou činnost a vzdělávání
  • jako umělečtí a pedagogičtí pracovníci pověření ve svých církvích výchovou a uměleckým vzděláváním mladých členů církevních hudebních i pěveckých souborů a mladých církevních hudebníků
  • jako metodici se zaměřením na kultivaci hudebního života církví
  • v hymnologickém bádání
  • v podnikatelských aktivitách kultury

Absolventi Církevní konzervatoře Opava jsou připraveni rovněž pro vysokoškolské studium.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava