Smyčcové oddělení

Obor hra na housle byl na opavské konzervatoři otevřen ve školním roce 2010/2011. Umožňuje zvláště nadaným absolventům základních uměleckých škol pokračovat v dalším rozvoji studia hry na housle.

Studium lze realizovat formou denního i kombinovaného studia. Je šestileté, po čtyřech letech ukončené maturitní zkouškou, po šesti letech ukončené absolutoriem.

Od druhého ročníku studenti navštěvují předmět komorní hra. V navazujícím 5. a 6. ročníku pak posluchači oboru hra na housle absolvují další předměty odborné přípravy, jakými jsou: dějiny a literatura nástroje, interpretační seminář, metodika a vyučovací praxe hlavního oboru, komorní hra, hra z listu hra z listu a studium orchestrálních partů.

V průběhu studia se posluchači konzervatoře aktivně podílejí na velkém množství školních i mimoškolních kulturních akcí, pravidelně se účastní houslových kurzů a seminářů, vedených výraznými uměleckými a pedagogickými osobnostmi. Stejně tak se účastní národních i mezinárodních interpretačních soutěží.

Studium je ukončeno absolutoriem. Absolventi nacházejí uplatnění jako sólisté nebo jako hráči profesionálních orchestrů či komorních seskupení. Mohou působit jako pedagogové na základních uměleckých školách, nebo pokračovat ve studiu na vysokých školách uměleckého nebo pedagogického směru u nás i v zahraničí.

Vyučované obory

  • Hra na housle
  • Hra na violu
  • Hra na violoncello
  • Hra na kontrabas