Oddělení řízení sboru

VYUČOVANÉ OBORY

Řízení sboru

Výuka je realizována individuální i skupinovou formou. Důraz je kladen především na přesvědčivost a přesnost dirigentského projevu. Nedílnou složkou výuky hlavního oboru je spolupráce s vedoucím školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra - dirigenta.
Požadavky k talentovým zkouškám - řízení sboru

Výuka řízení sboru je realizována individuální i skupinovou formou. Studenti hlavního oboru řízení sboru jsou vyučováni individuálně, a to 2 – 3 hodiny týdně. Studenti ostatních oborů mají v rámci trojoboru od 3. ročníku pouze 1 hodinu týdně formou skupinové výuky.

Nedílnou složkou výuky studentů hlavního oboru řízení sboru je spolupráce s dirigentem školního sboru, zprvu jen v podobě asistentské, později student stále více směřuje k samostatnosti až do role koncertního sbormistra.

V současné době působí jako vedoucí školního sboru MgA. Jiří Šikula. V této funkci ho úspěšně předcházeli MgA. Kremena Pechakova a Mgr. Jiří Slovík, kteří zároveň se vznikem Církevní střední varhanické školy v roce 1999 vybudovali smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum.

Vedle smíšeného sboru působí v konzervatoři i komorní sbor, jenž je velkou oporou školní koncertní činnosti. V současné době se na chodu sbormistrovského oddělení pedagogicky podílí MgA. Jakub Žídek, který v současné době vede komorní sbor tvořený posluchači 1. – 3. ročníku, je dirigentem operety Divadla Jiřího Myrona v Ostravě a korepetitorem na Fakultě umění Ostravské univerzity.

V průběhu studia se posluchači konzervatoře průběžně seznamují s repertoárem, který je zaměřen především na duchovní hudbu všech stylových období. Starší hudbě je v celkovém obsahu výuky proporcionálně věnována větší pozornost. To ovšem neznamená, že by hudba následujících stylů byla opomíjena.

V rámci cyklu adventních koncertů bývají každoročně prováděna náročná vokálně-instrumentální díla. Ve školním roce 2010/2011 připravuje smíšený sbor Laudate Dominum následující skladby: A. Pärt – Magnificat, G. Fauré – Catigue de Jean Racine, M. Duruflé – Ubi caritas, M. A. Charpentier – Litanie de la Vierge aj. Novinkou sboru je účast na mezinárodním hudebním festivalu Souznění, konaném v Moravskoslezském kraji.

Absolventi hlavního oboru řízení sboru mohou rozšiřovat své vzdělání na vysokých školách uměleckého nebo umělecko-pedagogického směru. Mimoto mohou působit jako ředitelé kůrů působit na základních uměleckých školách a vést dětské sbory na i jiné amatérské či poloprofesionální pěvecké sbory.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava