Statutární město Opava

ve spolupráci s Církevní konzervatoří Opava
vyhlašuje:

XIX. ročník

MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ SOUTĚŽE
PETRA EBENA

Opava 2016

24. - 29. 10. 2016

SOUTĚŽ V INTERPRETACI

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 24. 10. 1986 včetně). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (I. kolo), v chrámu Sv. Ducha (II. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (III. kolo).

SOUTĚŽ V IMPROVIZACI

je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 24. 10. 1986 včetně). Soutěž probíhá na nástroji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

POROTA

Jaroslav Tůma, Česká republika (předseda)
Aude Heurtematte, Francie
Balázs Szabó, Maďarsko
Bernadetta Šuňavská, Slovensko/Německo
Hans Fagius, Švédsko/Dánsko
Petr Čech, Česká republika
Jarosław Wróblewski, Polsko

Uzávěrka přihlášek: 17. června 2016

Adresa soutěže: Církevní konzervatoř Opava
Beethovenova 1
746 01 Opava
Tel.: +420 595 173 028
Mobil: +420 731 625 797
E-mail: organ@konzervator.cz
Více v sekci Kontakty

Vítězem v interpretaci v rámci MVSPE 2016 se stala
Jemima Stephenson z Velké Británie

Vítězem v improvizaci v rámci MVSPE 2016 se stal
Daniel Strządała z Polska

Výsledky XIX. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

Vítězové MVSPE 2016: Petra Andrlová, Jemima Stephenson, Daniel Knut Pernet, Daniel Strządała

Vítězové MVSPE 2016: Daniel Knut Pernet, Petra Andrlová, Jemima Stephenson a Daniel Strządała

Postupující do 3. kola soutěže

Postupující do 2. kola soutěže

© 2018 Církevní konzervatoř Opava