Statutární město Opava

ve spolupráci s Církevní konzervatoří Německého řádu
uvádí:

XX. ročník

MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ SOUTĚŽE
PETRA EBENA

Opava 2018

22. - 27. 10. 2018

SOUTĚŽ V INTERPRETACI

Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 22. 10. 1988 včetně). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (1. kolo), v chrámu sv. Ducha (2. kolo) a v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie (3. kolo).

SOUTĚŽ V IMPROVIZACI

je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 22. 10. 1988 včetně). Soutěž probíhá na nástroji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.

POROTA

Wacław Golonka, Polsko (předseda)
Pavel Černý, Česká republika
Jürgen Essl, Německo
Monika Melcová, Slovensko/Španělsko
Petr Rajnoha, Česka republika
Gunther Rost, Německo
Imrich Szabó, Slovensko

Tisková zpráva:
http://www.opava-city.cz/cs/varhanni-souteze-v-opave-slavi-40-let

Adresa soutěže: Církevní konzervatoř Německého řádu
Beethovenova 1
746 01 Opava
Tel.: +420 595 173 028
Mobil: +420 731 625 797
E-mail: organ@konzervator.cz
Více v sekci Kontakty
© 2018 Církevní konzervatoř Německého řádu