Organizace školního roku 2017/2018

Zveřejněná "Organizace školního roku" se vydává jako plán s platností k počátku školního roku. Škola si vyhrazuje právo (v důsledku nejrůznějších organizačních změn) provést změny v Organizaci školního roku.

I. Zahájení šk. roku: pondělí 4. 9. 2017

1. Ukončení 1. pololetí středa 31. 1. 2018
2. Ukončení 2. pololetí pátek 29. 6. 2018

II. Prázdniny

1. Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. 10. 2017 a pátek 27. 10. 2017
2. Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018
3. Pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018
4. Jarní prázdniny: pondělí 5. 3. 2018 – neděle 11. 3. 2018
5. Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. 2018 – pátek 30. 3. 2018
6. Hlavní prázdniny: pondělí 2. 7. 2018 – pátek 31. 8. 2018

III. Dny otevřených dveří

1. Čtvrtek 9. 11. 2017 od 10:00 hod.
2. Čtvrtek 8. 2. 2018 od 10:00 hod.

IV. Talentové zkoušky

pondělí 15. 1. 2018 a úterý 16. 1. 2018

VI. Podzimní termíny maturitních zkoušek

Maturitní zkouška - písemná maturitní zkouška pondělí 4. 9. 2017 – středa 6. 9. 2017
Maturitní zkouška - ústní a praktická maturitní zkouška pondělí 18. 9. 2017

VII. Klasifikační pedagogické porady

1. Za 1. čtvrtletí: čtvrtek 2. 11. 2017 v 15:30 hod.
2. Za 1. pololetí: čtvrtek 25. 1. 2018 v 15:30 hod.
Vyučování v 1. pololetí bude ukončeno ve středu 31. 1. 2018
3. Za 3. čtvrtletí: čtvrtek 19. 4. 2018 v 15:30 hod.
4. Klasifikační porada pro maturitní 4. ročník: čtvrtek 26. 4. 2018 v 15:30 hod.
5. Klasifikační porada pro absolventský 6. ročník: čtvrtek 31. 5. 2018 v 15:30 hod.
6. Za 2. pololetí: čtvrtek 21. 6. 2018 v 15:30 hod.
Vyučování v 2. pololetí bude ukončeno v pátek dne 29. 6. 2018

VIII. Maturitní zkoušky - bude upřesněno po vyhlášení termínů CERMATEM

1. Praktická mat. zkouška z hlavního oboru úterý 8. 5. 2018 – pátek 11. 5. 2018
2. Ústní mat. zkoušky společné + profilové části pondělí 21. 5. 2018 – pátek 25. 5. 2018
3. Písemné práce + didaktické testy společné části maturitní zkoušky
Český jazyk a literatura bude upřesněno
Anglický jazyk bude upřesněno
Německý jazyk bude upřesněno
4. Předávání maturitních vysvědčení bude upřesněno

IX. Absolutorium

1. Teoretická zkouška, obhajoba, zkouška z cizího jazyka pondělí 11. 6. 2018 – středa 13. 6. 2018

X. Třídní schůzky SRPŠ

1. Čtvrtek 9. 11. 2017 v 17:00 hod.
2. Čtvrtek 19. 4. 2018 v 17:00 hod.

XI. Koncertní činnost

viz samostatný plán
Umělecká rada je svolávána podle potřeby.

XII. Studentské mše sv.

Konají se pravidelně, vždy ve středu v 9:00 hod v kapli Povýšení sv. Kříže. Nácvik na mši sv. se koná vždy před mší sv. od 8:00 do 8:55 hod dle instrukcí MgA. Šikuly a BcA. Kubenky buď ve zkušebně sboru, nebo v kapli Povýšení sv. Kříže.

XIII. Ročníkoví učitelé

1. ročník – Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.
2. ročník –Mgr. Milena Vašíčková
3. ročník – Mgr. Kateřina Sýkorová
4. ročník – MgA. Ľubica Divulitová
5. ročník – Mgr. Zdeňka Myšková
6. ročník – Bc. Eva Bohuslavová
Schůzky ročníkových učitelů se budou konat vždy v pondělí od 15:30 hod. v ředitelně školy.

XIV. Pracovní porady předmětových komisí jednotlivých oddělení

Doporučuje se předsedům konat 1 – 2x za čtvrtletí, v případě naléhavosti aktuálně dle potřeby.

XV. Duchovní obnovy

1. Adventní duch. obnova pro studenty středa 6. 12. 2017 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
2. Adventní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 7. 12. 2017 v 15:30 hod.
3. Postní duch. obnova pro studenty středa 7. 3. 2018 po mši sv. 10:00 – 12:35 hod.
4. Postní duch. obnova pro pedagogy a zaměstnance školy čtvrtek 8. 3. 2018 v 15:30 hod.

XVI. Konzultační hodiny - Výchovný poradce, Metodik prevence, Spirituál školy

Výchovný poradce – Mgr. Kateřina Sýkorová (kabinet č. 240)
Metodik prevence – Mgr. Milena Vašíčková (kabinet č. 242)
Spirituál školy – P. PeadDr. Mgr. Štefan Bednár (kabinet č. 237)
Konzultační hodiny jsou uvedeny v RH nebo na nástěnce poradce.

XVII. Úřední hodiny sekretariátu pro studenty

po - čt 10:35 - 10:55 hod.

XVIII. Lyžařský výcvikový kurz

LVVZ 1. ročníku se uskuteční od neděle 28. 1. 2018 do čtvrtku 1. 2. 2018
Místo: Malá Morávka v Jeseníkách, chata Kopřivná

XIX. Ples školy

sobota 27. 1. 2018 v 19.00 hodin

XX. Školní výlet

Výlet plánovat individuálně v průběhu školního roku v délce maximálně 3 pracovních dnů. Zajištění a organizaci projednat v předstihu a plán výletu odevzdat řediteli školy nejpozději měsíc předem. Pro 1. – 3. ročníky a 5. ročník doporučuji termín pondělí 25. – středa 27. 6. 2018, pro 4. a 6. ročník podzimní termín.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava