Organizační struktura konzervatoře

Vedení konzervatoře

Ředitel školy: Mgr. Ivan Luger
Zástupci ředitele školy: MgA. Zdeněk Kapl
Mgr. Václav Kramář, Ph.D.
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava