Organizační struktura konzervatoře

Vedení konzervatoře

Ředitel školy: MgA. Petr Rajnoha, Ph.D.
Zástupci ředitele školy: MgA. Izabela Kožaná-Manderla
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D.

Umělecká rada konzervatoře

© 2003-2017 Církevní konzervatoř Opava