MgA. Magdalena Kreis

rainko@konzervator.cz

Magdalena Maria Kreis vystudovala Hudební konzervatoř Witolda Lutosławského v Białymstoku (hlavní obor klavír u Krystyny Wachowské a hra na varhany u Marie Terlecké), Hudební akademii Fryderyka Chopina ve Varšavě a v Białymstoku (hra na varhany u Marie Terlecké), dále Hudební akademii Karola Szymanowského v Katowicích (hra na varhany u Juliana Gembalského). V roce 2005 absolvovala v rámci programu Sokrates Erasmus stáž na The Royal Danish Academy of Music v Dánsku (hra na varhany u Hanse Fagia), kde dále pokračovala specializací na sólovou hru na cembalo (Karen Englund), studium zde ukončila bakalářskou státní zkouškou. Od roku 2007 studovala v navazujícím studijním programu hru na cembalo u Marka Toporowského na Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katowicích. Zúčastnila se mnoha interpretačních, cembalových a varhanních kurzů a soutěží (kupř. 1st International Volkonsky Harpsichord Competition v Moskvě, Akademické soutěže v Poznani, Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena v Opavě, Mezinárodního festivalu duchovní hudby Ks. Stanisława Ormińskiego v polské Rumi a dalších), má za sebou rovněž bohatou koncertní činnost v ČR, Slovensku, Polsku, Dánsku. Na konzervatoři vyučuje hru na cembalo, klavír, varhany a působí zde též jako korepetitorka.