BcA. Lukáš Kubenka

kubenka[zavináč]konzervator.cz

vedoucí oddělení liturgie

Lukáš Kubenka (1975) vystudoval Janáčkovu akademii múzických umění v Brně, obor duchovní hudba (varhany, varhanní improvizace, dirigování, gregoriánský chorál). Od roku 1999 vyučuje na Církevní střední varhanické škole v Opavě (od roku 2006 Církevní konzervatoř v Opavě). V roce 2000 založil při CSVŠ gregoriánskou scholu Bonifantes Opavienses, která úcinkuje především při studentských boho službách v kapli sv. Kříže v Opavě. Od roku 2000 je hlavním varhaníkem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Koncertoval na mnoha místech v ČR, Itálii, Francii, Maltě a Německu. Byl aktivním úcastníkem odborných kurzů interpretace varhanní hudby (prof. S. Landale, prof. L. Lohmann) a gregoriánského chorálu (Fr. Gregor Baumhof). Intenzivně se zajímá o stylovou interpretaci gregoriánského chorálu a hudby renesance a baroka. Pravidelně vede kurzy gregoriánského chorálu. Spolupracuje s významnými hudebními tělesy (Janáčkova filharmonie Ostrava, Janáčkův komorní orchestr, Pěvecké sdružení moravských učitelů).

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava