P. PaedDr. Štefan Bednár OT

bednar[zavináč]konzervator.cz

spirituál školy

Absolvent TF UK v Litoměřicích. Rigorózní práci z pedagogiky obhájil na PF KU v Ružomberku. V Církevní konzervatoři Opava působí od roku 2009. Po působení v řádové farnosti v Bruntálu se stal od září roku 2013 správcem řádové Kaple sv. Kříže v Opavě a spirituálem zdejší Církevní konzervatoře.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava