Přihláška na 11. ročník festivalu
Interpretační kurzy staré hudby

Jméno, příjmení účastníka
Obor
klavichord – prof. Jaroslav Tůma
interpretace vokální hudby – Mgr. Vojtěch Spurný
gregoriánský chorál – prof. PhDr. David Eben, Ph.D.
Repertoár Název školy (organizace)
Věk
Telefon / mobil E-mail
Poznámka