Přehlídka Máme rádi baroko

čtvrtek 28. března 2019

Církevní konzervatoř Německého řádu pořádá 12. ročník festivalu Máme rádi baroko.

Máme rádi baroko 2019 - časový rozpis

Festival Máme rádi baroko - historie

Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskuteční ve čtvrtek 28. března 2019 a je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou provozují skladby barokních mistrů.

Podmínky účasti

Repertoár: sólové a komorní skladby barokních skladatelů.

Délka vystoupení:

  • žáci ZUŠ do 5 minut,
  • studenti konzervatoří a pedagogové do 10 minut.

V prostorách školy bude k dispozici klavír, cembalo (415/440 Hz) a varhany. Všichni účastníci obdrží tištěný program a potvrzení o účasti.

Přehlídka se uskuteční v prostorách školy a bude přístupná veřejnosti.

Církevní konzervatoř Německého řádu, Beethovenova 1, 746 01 Opava

Poplatek za účast: 200,- Kč (v ceně poplatku je diplom pro každého účastníka a DVD s vystoupením v daném bloku)

Platba předem do 15. 3. 2019 na účet: 27-5786940207/0100
Variabilní symbol: 28032019
Text pro příjemce: baroko – jméno, příjmení

Termín podávání elektronických přihlášek do 28. 2. 2019.

Bližší informace

Eva Steuerová, sekretariát školy, steuerova@konzervator.cz, tel: 595 173 028, 731 625 797

MgA. Zdeněk Kapl, kapl@konzervator.cz, tel: 739 077 608

Máme rádi baroko 2019 - informační leták

Máme rádi baroko 2019 - časový rozpis


Interpretační kurzy staré hudby

pátek 29. března 2019

Lektor: Mgr. Vojtěch Spurný

Pro příznivce staré hudby, kteří se zajímají o problematiku autentické interpretace a rádi by své vědomosti prohloubili, jsme opět připravili interpretační kurzy, které budou zaměřeny na:

Interpretaci vokální a instrumentální hudby

Lektor: Mgr. Vojtěch Spurný (přednáška, individuální výuka)

Kdo se může přihlásit?

Sóloví zpěváci, instrumentalisté, sbormistři, laická veřejnost.

Aktivní účast zahrnuje 1 individuální hodinu.

Termín podávání elektronických přihlášek do 28. 2. 2019.

Poplatek za účast na interpretačních kurzech staré hudby: 300,- Kč

Platba předem do 15. 3. 2019 na účet: 27-5786940207/0100

Variabilní symbol: 29032019

Text pro příjemce: Kurz staré hudby – jméno, příjmení

Vojtěch Spurný (*1964), přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog, studoval nejprve hru na klavír a flétnu na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo dále studoval na Hoogeschool de Kunsten v holandském Utrechtu, kde svá studia uzavřel diplomem Uitvoerend musicus. Své vzdělání si dále rozšířil mistrovskými kurzy u J. Sonnleitnera, H. Rillinga a K. Gilberta aj. Během své operní dirigentské praxe spolupracoval s barokním divadlem Drottningholm Palace, Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Göteborg Opera, Oslo Opera House, Staatstheater Hannover, Komorní operou Praha, Národním divadlem a Státní operou Praha. V letech 1999 - 2004 byl ve Státní opeře Praha stálým dirigentem a v sezoně 2002 - 2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa Opery. Vojtěch Spurný se intenzivně věnuje koncertní činnosti nejen jako dirigent, ale též jako hráč na historické klávesové nástroje včetně čtvrttónového klavíru. Pro Český rozhlas natočil obsáhlý výběr z děl pro cembalo, klavichord a kladívkový klavír. Jeho nahrávka „Mistři českého baroka a klasicismu“ pro BMG Czech Republic byla nominována na cenu časopisu Harmonie za rok 2003 a jeho nahrávky českých klasicistních symfonií pro firmu Alto Records získaly uznání odborné kritiky. Jako dirigent se podílel na natáčení DVD s operou buffou „Dov´è amore, è gelosia“ G. Scarlattiho v českokrumlovském barokním divadle, které získalo prestižní mezinárodní ocenění „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ a Cenu DVD roku 2013. Od sezóny 2015/2016 působí jako ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Věnuje se rovněž pedagogické práci - je odborným asistentem na cembalovém oddělení Akademie múzických umění v Praze, působí též na Pražské konzervatoři.

Interpretační kurzy staré hudby 2019 - časový rozpis