Pozvánka na 11. ročník festivalu Máme rádi baroko

Přehlídka / čtvrtek 22. března 2018
Církevní konzervatoř Opava

Církevní konzervatoř Opava pořádá 11. ročník festivalu Máme rádi baroko.

Nesoutěžní koncertní přehlídka se uskuteční 22. března 2018 a je určena žákům a pedagogům základních a středních uměleckých škol, kteří s oblibou provozují skladby barokních mistrů.

Podmínky účasti

Repertoár: sólové a komorní skladby barokních skladatelů.

Délka vystoupení:

 • žáci ZUŠ do 5 minut,
 • studenti konzervatoří a pedagogové do 10 minut.

V prostorách školy bude k dispozici klavír, cembalo (415/440 Hz) a varhany. Všichni účastníci obdrží tištěný program a potvrzení o účasti. Účinkující nehradí startovací poplatek.

Termín podávání elektronických přihlášek do 1. 3. 2018.

Máme rádi baroko 2018 - informační leták


Interpretační kurzy staré hudby
pátek 23. a sobota 24. března 2018

Pro příznivce staré hudby, kteří se zajímají o problematiku autentické interpretace a rádi by své vědomosti prohloubili, jsme opět připravili interpretační kurzy, které budou probíhat 23. a 24. března 2018 v oborech:

 • Klavichord - prof. Jaroslav Tůma (individuální výuka)
  Kdo se může přihlásit?
  Klavíristé, varhaníci, cembalisté (studenti a pedagogové ZUŠ, konzervatoří a vysokých škol)
  Aktivní účast zahrnuje individuální hodinu.
 • Gregoriánský chorál – prof. PhDr. David Eben, Ph.D. (přednášky, praktická výuka, příprava zpěvu ke mši sv.)
  Kdo se může přihlásit?
  Chrámoví varhaníci, zpěváci (sóloví, ze schol i sborů), dirigenti a vedoucí schol, laická veřejnost.
 • Interpretace vokální hudby – Mgr. Vojtěch Spurný (přednášky, praktická výuka se zpěváky a ansámbly)
  Kdo se může přihlásit?
  Sóloví zpěváci, vokální ansámbly, sbormistři, laická veřejnost.
  Aktivní účast zahrnuje individuální hodinu.

Poplatek za účast na interpretačních kurzech staré hudby:

 • 1 den: 200 Kč
 • 2 dny: 400 Kč
 • Příplatek za individuální hodinu (klavichord, zpěv): 100 Kč

Platba předem do 16. 3. 2018:

na účet: 27-5786940207-0100
Text pro příjemce: Kurz staré hudby – jméno, příjmení
Variabilní symbol: 23032018

Interpretační kurzy staré hudby - přihláška

Termín podávání elektronických přihlášek do 1. 3. 2018.

Přehlídka "Máme rádi baroko" - minulé ročníky

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava