Přípravné kurzy k talentovým zkouškám 2017/2018

Přípravné kurzy z hudební teorie, intonace, rytmu a sluchové analýzy a konzultace v těchto zaměřeních: hra na varhany, klavír, cembalo, dechové a strunné nástroje, řízení sboru, trojobor církevní hudba a sólový zpěv pro zájemce o studium v Církevní konzervatoři Opava se uskuteční v termínech:

  • 24. listopadu 2017
  • 8. prosince 2017
  • 15. prosince 2017
  • 5. ledna 2018

Rozsah kurzů je stanoven na 8 vyučovacích hodin (4 x 2 hodiny) dle vybraného zaměření studia a stupně znalostí a dovedností uchazeče. Kurzy budou probíhat vždy v pátek v budově Církevní konzervatoře Opava, ul. Beethovenova 1.
V případě zájmu vystavíme žákovi/žačce potvrzení o účasti v přípravných kurzech, jako omluvenku pro základní školu.

Pro školní rok 2017/2018 přípravné kurzy jsou zcela zdarma.

Bližší informace o přípravných kurzech získáte také v
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 9. listopadu 2017
Akce bude zahájena koncertem studentů v koncertní aule školy v 10 hodin.
Budova Církevní konzervatoře Opava, ul. Beethovenova 1.

Termíny talentových zkoušek: 15. - 16. 1. 2018

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. č.: 595 173 028, 731 625 797.

© 2003-2018 Církevní konzervatoř Opava