1. ABONENTNÍ KONCERT pedagogů pěveckého oddělení

I. ABONENTNÍ KONCERT
pedagogů pěveckého oddělení

ve čtvrtek 26. 9. 2019 v 18:00 hodin

Koncertní aula Církevní konzervatoře Německého řádu, Beethovenova 1, Opava