XXI. ročník - Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena - Opava 2020
Petr Eben International Organ Competition

Statutární město Opava ve spolupráci
s Církevní konzervatoří Německého řádu, Opava
vyhlašuje

XXI. ročník MEZINÁRODNÍ
VARHANNÍ SOUTĚŽE
PETRA EBENA
Opava 2020
26. – 31. 10. 2020

SOUTĚŽ V INTERPRETACI
Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 26. 10. 1990 včetně). Soutěž je tříkolová – na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče (1. kolo), v kostele sv. Ducha (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha (3. kolo).

SOUTĚŽ V IMPROVIZACI
je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let (tj. narozeným od data 26. 10. 1990 včetně). Soutěž probíhá na nástroji v kostele sv. Vojtěcha.
V roce 2020 je improvizační soutěž věnována památce zesnulého varhaníka a improvizátora Aleše Rybky, jednoho ze zakladatelů opavské Soutěže mladých varhaníků v roce 1978.

POROTA
Julian Gembalski, Polsko (předseda)
Petr Čech, Česká republika
Aude Heurtematte, Francie
Irena Chřibková, Česká republika
Zuzana Mausen-Ferjenčíková, Slovensko/Švýcarsko
Martin Sander, Německo
Marek Vrábel, Slovensko

...více na www.ebencompetition.cz