XXI. ročník - Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena - posun na rok 2022

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena se posouvá o 2 roky
Příjem přihlášek byl ukončen.
Přijaté účastnické poplatky budou vráceny.

Prestižní Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, která se koná jednou za dva roky v Opavě, se letos neuskuteční. V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 a dosud trvajícími karanténními opatřeními nejen v České republice, ale především v zahraničí, se do letošního ročníku soutěže ve stanoveném termínu zaregistroval jen nízký počet zahraničních účastníků. Vyhlašovatel soutěže, statutární město Opava a přípravný výbor soutěže, tak společně rozhodli o odložení 21. ročníku Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena na říjnový termín v roce 2022.


„Tento krok byl výsledkem snahy adekvátně reagovat na aktuální situaci v souvislosti s pandemií a rovněž máme zájem zachovat dosavadní vysoké mezinárodní renomé soutěže, které se pravidelně účastní velký počet mladých varhaníků nejen z České republiky, ale především ze zahraničí. Jedině takto může dojít k naplnění záměru a poslání Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, která tímto přispívá ke konfrontaci interpretačního umění našich i zahraničních varhaníků,“ vysvětlila důvod přesunutí soutěže 1. náměstkyně opavského primátora Hana Brňáková, do jejíž gesce soutěž a kultura obecně spadá a dodala: „Soutěž je rovněž podpořena dotací z Ministerstva kultury České republiky a z důvodu nízké účasti zahraničních interpretů bychom nebyli schopni naplnit předepsaný účel dotace. Použití veřejných finančních prostředků by tak z pohledu poskytovatele dotace nebylo v souladu s účelným, hospodárným a efektivním vynaložením přidělené dotace.“


Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena je pořádána statutárním městem Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Německého řádu a za podpory Ministerstva kultury ČR jako bienále, a to od roku 1978. Pravidelně se koná v sudých letech, aby nekolidovala s termíny jiných soutěží, ať už domácích nebo zahraničních, které probíhají v letech lichých. S rostoucím renomé se soutěž opakovaně těší velkému zájmu soutěžících. Pravidelně se soutěže účastní kolem čtyřiceti mladých varhaníků především z Evropy.


Z důvodu přesunu tohoto ročníku na rok 2022 dojde k  rozšíření věkového limitu na věk 32 let. Tato mimořádná změna pro rok 2022 umožní účast všem potenciálním soutěžícím letošního ročníku.


...více na www.ebencompetition.cz

Dokumenty