3. kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2021/2022

3. kolo Talentových zkoušek
3. kolo Talentových zkoušek

Ředitelka Církevní konzervatoře Německého řádu Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium ve školním roce 2021/2022.

Talentová zkouška se uskuteční 14. května 2021.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

82-45-P/01 Zpěv,
82-44-P/01 Hudba, se zaměřením na:

  • Hra na varhany, klavír, cembalo
  • Trojobor církevní hudba, Řízení sboru
  • Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru
  • Hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun

Denní i kombinované formy studia.

Přihlášky se přijímají do 30. 4. 2021

Předpokládaný počet přijatých: 10


Přijímací řízení – mimořádné opatření

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na talentové zkoušce, pouze pokud:

nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před talentovou zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním talentové zkoušky.

Tento test se může nahradit:

a) dokladem o prodělaném onemocnění (laboratorně potvrzené), přičemž uplynula doba izolace dle opatření MZ a od 1. pozitivního testu neuplynulo více jak 90 dní.

b) certifikátem MZČR o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu (případně od aplikace první dávky látky v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní.

  • tento doklad (výsledek testu, doklad o prodělaném onemocnění, certifikát o očkování) musí předložit i doprovodná osoba ( i korepetitor)
  • zákonný zástupce je v případě pozitivního testu povinen informovat o výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, zároveň dotyčný s pozitivním výsledkem absolvuje konfirmační PCR test