4. kolo Přijímacího řízení

pro školní rok 2021/2022

Ředitelka Církevní konzervatoře Německého řádu Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro zájemce o studium ve školním roce 2021/2022.

4. kolo talentovek
4. kolo talentovek


Talentová zkouška se uskuteční 27. srpna 2021.

Přijímací řízení se vyhlašuje pro obory a formy vzdělávání:

82-45-P/01 Zpěv,
82-44-P/01 Hudba, se zaměřením na:

  • Hra na varhany, klavír, cembalo
  • Trojobor církevní hudba, Řízení sboru
  • Hra na housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru
  • Hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot, lesní roh, trubku, pozoun

Denní i kombinovaná formy studia.

Přihlášky se přijímají do 30. 7. 2021

Předpokládaný počet přijatých: 10

Veškeré potřebné informace k průběhu přijímacího řízení vč. formuláře Přihlášky ke studiu naleznete na stránce 
Přijímací řízení - mimořádné opatření COVID

Osobě, která je uchazečem o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na talentové zkoušce, pouze pokud:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,

c) předloží doklad vydaný školou nebo školským zařízení o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky,

d) jí byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky a nejpozději v den konání přijímací zkoušky, na kterou se uchazeč hlásí, preventivní antigenní test na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,

e) předloží doklad o tom, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží, že

  •  od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.

Škola, ve které se konají talentové zkoušky má povinnost kontrolovat, zda účastník přijímacího řízení splňuje uvedené podmínky. V případě, že účastník tyto podmínky nesplňuje, neumožní mu účastnit se přijímací zkoušky.


Přejeme Vám krásné prázdniny

Prázdninová provozní doba sekretariátu školy Po - Čt 8:00 - 14:00 hodin, Pá 8:00 - 12:00 hodin. Tel: 731 625 797 nebo e-mail: info@konzervator.cz. Osobně pouze po předchozí domluvě.