Výběrové řízení

na místo školního psychologa

Církevní konzervatoř Německého řádu vypisuje výběrové řízení na pozici ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

výběrové řízení - školní psycholog
výběrové řízení - školní psycholog

POPULÁRNÍ ZPĚV

otevíráme nové zaměření oboru ZPĚV